AKTIVISTI SNS MO KOVAČICA - HUMANITARNA AKCIJA

AKTIVISTI SNS MO KOVAČICA UČESTVOVALI SU U HUMANITARNOJ AKCIJI GDE SU TOM PRILIKOM PRIKUPLjENA DOBRA URUČENA PORODICI SUHANEK. NA DELU POKAZANA BRIGA ZA NAJUGROŽENIJE SUGRAĐANE.